Racisme binnen de Rijksoverheid

Welke ervaringen hebben Rijksambtenaren met racisme op het werk, wat betekent dit voor ze en hoe gaan ze ermee om?

Racisme binnen de Rijksoverheid

Lopend project
Inburgering van statushouders en gezinsmigranten

Hoe voeren gemeenten de eerste fase van de nieuwe Wet inburgering uit?

Inburgering van statushouders en gezinsmigranten

Lopend project
Gendersensitieve aanpak van partnergeweld

Hoe pakken we partnergeweld effectief aan?

Gendersensitieve aanpak van partnergeweld

Afgerond project
Doelgroepenvervoer in Nederland

Hoe staat het met het aanvullend vervoer voor mensen met een beperking in Nederland?

Doelgroepenvervoer in Nederland

Afgerond project
Onderzoek naar gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid

Hoe ondersteun je het vrijwilligersleven in je gemeente?

Onderzoek naar gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid

Afgerond project
Musea in Nederland over voormalig Nederlands-Indië

Hoe kunnen musea nog meer kennis over voormalig Nederlands-Indië bij het publiek bezorgen?

Musea in Nederland over voormalig Nederlands-Indië

Afgerond project
Impact assessment Humanity in Action Nederland

Hoe inspireer je tot maatschappelijke betrokkenheid?

Impact assessment Humanity in Action Nederland

Afgerond project
Langdurig in de bijstand

Wat betekent de dienstverlening van de gemeente voor mensen die al jaren een bijstandsuitkering ontvangen?

Langdurig in de bijstand

Afgerond project
Changing the Chants

Hoe pak je antisemitisme op de voetbaltribunes aan?

Changing the Chants

Afgerond project
Evaluatie decentralisatie-uitkering discriminatie

Hoe stimuleer je lokale sociale samenhang?

Evaluatie decentralisatie-uitkering discriminatie

Afgerond project
Ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog

Wat is de toekomst van WO II-gastsprekers in het onderwijs?

Ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog

Afgerond project
Evaluatie programma ‘Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt’

Hoe bouw je als overheid kennis op waar andere partijen iets mee kunnen?

Evaluatie programma ‘Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt’

Afgerond project
(On)gelijke kansen voor hbo-studenten

Hoe komen hbo’ers aan een goede baan?

(On)gelijke kansen voor hbo-studenten

Afgerond project
Evaluatie pilot Happy2gether

Hoe kunnen gezonde en veilige relaties onder jongeren bevorderd worden?

Evaluatie pilot Happy2gether

Afgerond project
Kwaliteitszorgbeleid voor Mentoren op Zuid

Hoe kan je de kwaliteit van mentoring blijven verbeteren?

Kwaliteitszorgbeleid voor Mentoren op Zuid

Afgerond project
Evaluatie structuur uitvoering werk en inkomen (SUWI)

Lukt het om in het huidige SUWI-stelsel (SZW, UWV, SVB, gemeenten) mensen bestaanszekerheid te bieden en te helpen participeren?

Evaluatie structuur uitvoering werk en inkomen (SUWI)

Afgerond project
Evaluatie Loopplank Den Haag

Werkt praktijkleren voor jongeren met een arbeidsbeperking (en hoe)?

Evaluatie Loopplank Den Haag

Afgerond project
Dubbele kinderbijslag om onderwijsredenen

Voor wie is de dubbele kinderbijslag nodig, waarom, en hoe kan de regeling worden verbeterd?

Dubbele kinderbijslag om onderwijsredenen

Afgerond project
Toolkit onnodige sekseregistratie

Wat zijn redenen voor en tegen sekseregistratie en wat zijn de alternatieven?

Toolkit onnodige sekseregistratie

Afgerond project
Discriminatiecijfers in 2019

Hoe vaak worden mensen gediscrimineerd (en waar en hoe)?

Discriminatiecijfers in 2019

Afgerond project
Inburgering en participatie van statushouders

Hoe kunnen gemeenten statushouders het beste ondersteunen?

Inburgering en participatie van statushouders

Afgerond project
Ontwerp je eigen sociale zekerheid

Welke waarden drijven jou als klantmanager? En je collega’s?

Ontwerp je eigen sociale zekerheid

Lopend project
Gezond en veilig werken in Nederland (2012-2018)

Wat doet de overheid om gezond en veilig werken te bevorderen?

Gezond en veilig werken in Nederland (2012-2018)

Afgerond project
Evaluatie Wet banenafspraak

Lukt het in Nederland om meer banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking?

Evaluatie Wet banenafspraak

Afgerond project
Masterclass Effectief antidiscriminatiebeleid

Hoe ontwikkel je als kleinere gemeente lokaal antidiscriminatiebeleid?

Masterclass Effectief antidiscriminatiebeleid

Afgerond project
Evaluatie Anne Frank Huis politieteam

Hoe maakt de politie dilemma’s rondom diversiteit en discriminatie bespreekbaar?

Evaluatie Anne Frank Huis politieteam

Afgerond project
Evaluatie kansrijke koppeling vergunninghouders

Waar kunnen vluchtelingen wonen voor goede baankansen?

Evaluatie kansrijke koppeling vergunninghouders

Afgerond project
Beoordelingscommissie Zedelijk Gedrag Gemeentepersoneel

Weerde Amsterdam in de jaren ’40 en ’50 homo’s uit gemeentedienst?

Beoordelingscommissie Zedelijk Gedrag Gemeentepersoneel

Afgerond project
Evaluatie Fancoachproject

Hoe voorkom je antisemitische spreekkoren op de voetbaltribunes?

Evaluatie Fancoachproject

Afgerond project
Impact assessment Commissie Meijers

Kun je EU besluitvorming met kennis beïnvloeden?

Impact assessment Commissie Meijers

Afgerond project
Effectonderzoek Mentoren op Zuid

Wat kan school-based mentoring betekenen voor VMBO-leerlingen in een hyperdiverse stad?

Effectonderzoek Mentoren op Zuid

Afgerond project
Ervaringsonderzoek kindregelingen

Hoe ervaren ouders en uitvoerders de kinderbijslag en het kindgebonden budget?

Ervaringsonderzoek kindregelingen

Afgerond project
Niet langer in de Wajong

Hoe vergaat het jongeren met een arbeidsbeperking onder de Participatiewet?

Niet langer in de Wajong

Afgerond project
Discriminatiecijfers in 2018

Hoe vaak worden mensen gediscrimineerd (en waar en hoe)?

Discriminatiecijfers in 2018

Afgerond project
Evaluatie Speaking Minds

Wat levert jongerenparticipatie bij gemeentelijk armoedebeleid op?

Evaluatie Speaking Minds

Afgerond project
Tussentijdse evaluatie EFMB / FEAD

Lukt het bibliotheken om kwetsbare ouderen te activeren?

Tussentijdse evaluatie EFMB / FEAD

Afgerond project
Antidiscriminatiebeleid voor gemeenten

Hoe pak je ongelijke behandeling op lokaal niveau aan?

Antidiscriminatiebeleid voor gemeenten

Afgerond project
5 jaar College voor de Rechten van de Mens

Hoe bescherm je mensenrechten in Nederland?

5 jaar College voor de Rechten van de Mens

Afgerond project
VN-verdrag handicap in Nederland 2017

Hoe inclusief is Nederland voor mensen met een beperking?

VN-verdrag handicap in Nederland 2017

Afgerond project
Discriminatiecijfers in 2017

Hoe vaak worden mensen gediscrimineerd (en waar en hoe)?

Discriminatiecijfers in 2017

Afgerond project