Gendersensitieve aanpak van partnergeweld

Gendersensitieve aanpak van partnergeweld

Het onderzoek bestond uit een enquête onder centrumgemeenten en aanvullende interviews met beleidsmedewerkers van gemeenten en landelijke stakeholders zoals ministeries, Veilig Thuis en Valente. Ook doken we in de regionale beleidsvisies om te inventariseren in hoeverre gendersensitiviteit terugkwam in de beleidsteksten.

Gendersensitiviteit betekent dat professionals rekening houden met verschillen in macht, afhankelijkheid en wederzijdse verwachtingen die uit genderrollen voortvloeien. Gendersensitief beleid helpt bij het aanpakken van de onderliggende oorzaken van geweld. Door hiermee rekening te houden, kunnen gemeenten de rechten van vrouwen beter beschermen.

De hoofdconclusies op een rij:

  • Beleidsambtenaren staan ervoor open om gendersensitief te werken, maar vinden het lastig om dit in de praktijk te brengen.
  • Huidig beleid en aanpak in de meeste regio’s zijn nog niet (expliciet) gendersensitief.
  • In de aanpak van huiselijk geweld zijn instrumenten ontwikkeld die door gemeenten worden overgenomen, maar genderneutraal zijn.
  • Gemeenten zien het integreren van gendersensitiviteit in bestaande kaders van beleid als de meest kansrijke route voor het verder aanjagen van gendersensitiviteit.