Verwonderzoek bestaat uit Gregor Walz en Auke Witkamp. We doen onderzoek op het gebied van de sociale zekerheid, diversiteit en mensenrechten.

Gregor houdt van structuur, behalve op vrijdag. Als socioloog heeft hij niet de illusie de wereld ooit te zullen begrijpen, maar kan hij wel de juiste vragen stellen. Zijn bureau ligt vol met artikelen die hij ooit nog gaat lezen. Bijvoorbeeld over discriminatie, diversiteit en arbeidsvraagstukken. Goed onderzoek betekent voor hem goede relaties opbouwen, met zijn opdrachtgevers en respondenten. Hij woont met vriendin Sanneke en dochter Franka in Den Haag, op tien minuten hardlopen van het strand.

Auke praat langzaam, schrijft snel. Hij luistert… stelt een vraag… luistert… en deelt dan zijn observatie. Zijn inhoudelijke expertise ligt op het gebied van de sociale zekerheid en diversiteit. Auke studeerde geschiedenis en internationale betrekkingen in Groningen en Parijs. Hij werkte als onderzoeker bij Panteia en in eigen dienst voordat hij de handen ineen sloeg met Gregor. Hij woont in de Schilderswijk met vriendin Geeke en twee nog kleine zoons.  

Allebei zijn we bevlogen onderzoekers en doen we ons werk met trots, toewijding en plezier. Samen hebben we 19 jaar ervaring in het vak. In die jaren hebben we geleerd hoe je goede onderzoeken doet die op tijd klaar zijn. Dat kunnen we dus. We navigeren daarbij tussen betrokkenheid en distantie. Betrokkenheid bij de opdrachtgever en de doelgroepen van ons onderzoek. Distantie om kritisch te reflecteren op wat we horen.

Als u zelf een onderzoeksvraag heeft en benieuwd bent hoe wij die aan zouden pakken, bel of mail ons dan gerust. Ook als u meer wilt weten over een onderzoek dat op deze site staat horen we graag van u.

Verwonderzoek consists of Gregor Walz and Auke Witkamp. We do research in the fields of social security, diversity and human rights.

Gregor likes structure, except on Fridays. As a sociologist, he does not have the illusion of ever understanding the world, but he can ask the right questions. His desk is full of articles he will read at some point in the future. For example on discrimination, diversity and labour market issues. Good research also implies building up good relationships for him, with his clients and respondents. He lives with his girlfriend Sanneke and his daughter Franka in the Hague, ten minutes running distance from the beach.

Auke talks slowly, writes quickly. Listens… asks a question… listens… and shares his observation. He knows a lot about social security, youth and young people and diversity. Auke studied history and international relations in Groningen and Paris. Worked as a researcher at Panteia and as a freelancer before joining forces with Gregor. He lives in the Schilderswijk in the Hague with his girlfriend Geeke and his two, still young, sons (Kobus and Sami).

Together we are passionate researchers working with pride, dedication and fun. We have a combined 19 years of research experience. In these years we have learned how to carry out good research that is delivered on time. So that’s what we do. We hereby strive for balance between commitment and distance. Commitment to our clients and the target groups that are the subject of our research. Distance to reflect critically on what we hear.

If you have a research question and are curious about how we would approach it, feel free to call or e-mail us. Or if you want to know more about the studies on this website, we are happy to hear from you.