Doelgroepenvervoer in Nederland

Doelgroepenvervoer in Nederland

Voor deze verkenning bestuderen we de beschikbare literatuur en voeren we een reeks interviews uit met de belangrijkste actoren in het stelsel van doelgroepenvervoer: de gebruikers of reizigers, de overheden of opdrachtgevers, en de vervoerders uit de taxibranche.

De insteek is open en verkennend: hoe werkt het stelsel, en voor wie? Wat zijn de ontwikkelingen en uitdagingen? En wat betekent dat voor het recht op mobiliteit van mensen met een beperking. Naast een landelijke doorlichting van het stelsel kijken we in een drietal gemeenten of regio’s hoe het stelsel doorwerkt op lokaal en regionaal niveau.

Tot slot organiseren we twee focusgroepen met gebruikers van doelgroepenvervoer. De focusgroepen gaan over de persoonlijke ervaringen met het doelgroepenvervoer. Hoe tevreden ben je over het reizen met doelgroepenvervoer? Wat gaat er goed, wat gaat er mis? Wat is de waarde van doelgroepenvervoer voor jou? De focusgroepen vinden plaats op:

– Focusgroep 1 op dinsdag 6 juni, van 19.30 tot 21.00 uur.
– Focusgroep 2 op maandag 12 juni, van 10.00 tot 11.30 uur.


Om mee te doen, stuur een e-mail naar gregor@verwonderzoek.nl en geef aan bij welke van de twee focusgroepen je aan wilt sluiten. Je ontvangt vervolgens een link om deel te nemen.