Onderzoek naar gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid

Onderzoek naar gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid

Het onderzoek is begonnen in november 2020 en bestaat uit een literatuurstudie, interviews, focusgroepen met vrijwilligersorganisaties, vrijwilligerscentrales en gemeenten, een enquête onder gemeenten en verdiepende interviews onder gemeenten. We verwachten de resultaten in april 2021 te kunnen publiceren.