Onderzoek naar gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid

Onderzoek naar gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid

Het onderzoek is begonnen in november 2020 en bestaat uit een literatuurstudie, interviews, focusgroepen met vrijwilligersorganisaties, vrijwilligerscentrales en gemeenten, een enquête onder gemeenten en verdiepende interviews onder gemeenten. Inzichten uit de interviews en focusgroepen zijn gebundeld in een discussiestuk.

Vervolgens is een enquête ontworpen die is uitgezet onder beleidsmedewerkers van gemeenten. De resultaten van die enquête zijn, tezamen met de inzichten uit de gesprekken en focusgroepen, opgeschreven in het rapport ‘Gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid in Nederland’ dat in november 2021 is gepubliceerd.

De komende maanden gaan we verder met verdieping van het onderwerp. Regelmatig zullen we nieuwe bijdragen publiceren. Hieronder staan de documenten die we in het kader van dit onderzoek hebben gepubliceerd.

In juni 2022 schreven we een artikel over dit onderzoek voor de website van Sociale Vraagstukken: Gemeenten worstelen met instrumentalisering van vrijwilligerswerk.