Onderzoek naar gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid

Onderzoek naar gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid

Het onderzoek is begonnen in november 2020 en bestaat uit een literatuurstudie, interviews, focusgroepen met vrijwilligersorganisaties, vrijwilligerscentrales en gemeenten, een enquête onder gemeenten en verdiepende interviews onder gemeenten. Inzichten uit de interviews en focusgroepen zijn gebundeld in een discussiestuk (zie hieronder). Feedback op dit stuk is van harte welkom. Uiteindelijke resultaten van het onderzoek (inclusief enquête) zullen naar verwachting in de zomer van 2021 beschikbaar komen.