Onderzoek naar gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid

Onderzoek naar gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid

Het onderzoek begon in november 2020 en bestond in de eerste fase uit een literatuurstudie, interviews en focusgroepen met vrijwilligersorganisaties, vrijwilligerscentrales en gemeenten. Inzichten uit de interviews en focusgroepen zijn gebundeld in een discussiestuk.

Vervolgens is een enquête ontworpen die is uitgezet onder beleidsmedewerkers van gemeenten. De resultaten van die enquête zijn, tezamen met de inzichten uit de gesprekken en focusgroepen, opgeschreven in het rapport ‘Gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid in Nederland’ dat in november 2021 is gepubliceerd. In juni 2022 schreven we een essay over de waarde van vrijwilligerswerk en een artikel voor de website van Sociale Vraagstukken: Gemeenten worstelen met instrumentalisering van vrijwilligerswerk.

In de eerste helft van 2023 hebben we verder ingezoomd op de samenwerking van vrijwilligersorganisaties met gemeenten. We spraken daarvoor met 26 verschillende vrijwilligersorganisaties. Het hieruit voortkomende rapport en de samenvatting staan hieronder bij de downloads. Met deze publicaties is het onderzoeksprogramma – in ieder geval voorlopig – afgerond.