Evaluatie decentralisatie-uitkering discriminatie

Evaluatie decentralisatie-uitkering discriminatie

Het onderzoek is gestart in november 2020. We brengen de beleidstheorie van de DU in kaart, zetten een enquête uit onder gemeenten en voeren case studies op lokaal niveau uit. In februari 2022 is het evaluatierapport verschenen.