Ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog

Ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog

Het onderzoek is gestart in november 2020. We houden diepte-interviews en zetten een enquête uit onder zowel docenten die gebruik maken van de gastlessen als docenten die er geen gebruik van maken. Het onderzoek is in de zomer van 2021 afgerond. De resultaten hebben we aan de gastsprekers gepresenteerd.