Evaluatie programma ‘Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt’

Evaluatie programma ‘Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt’

Een eerste rapport verscheen in het najaar van 2019, een tweede rapport in het najaar van 2020. Het komende najaar (2021) verschijnt een laatste evaluatierapport.