Langdurig in de bijstand

Langdurig in de bijstand

We verwachten de onderzoeksresultaten in het najaar van 2021 te publiceren.