Impact assessment Humanity in Action Nederland

Impact assessment Humanity in Action Nederland

In het impact assessment zijn de verhalen, ervaringen en wensen van Senior Fellows van Humanity in Action in Nederland opgehaald. Het doel was om de impact van het Fellowship van HIA NL en het netwerk van de organisatie op de korte en langere termijn in kaart te brengen, en om aanbevelingen te formuleren voor het versterken van de impact en het verder ontwikkelen van het Senior Fellow Netwerk.

Het onderzoek liep van oktober 2021 tot januari 2022 en de resultaten zijn gebundeld in een rapport dat we in februari 2022 aan het bestuur van Humanity in Action Nederland hebben gepresenteerd. Het rapport is in maart 2022 afgerond.

Op de website van Humanity in Action Nederland lees je meer over het werk van de organisatie. Je kunt de organisatie volgen op Twitter, Facebook of Instagram.