Discriminatiecijfers in 2017

Discriminatiecijfers in 2017

Uit het onderzoek blijkt dat het totaalbeeld van de in 2017 geregistreerde discriminatie-incidenten en meldingen niet eenduidig is. Het aantal politieregistraties daalde, terwijl het aantal meldingen bij de ADV’s en het meldpunt voor discriminatie op internet ongeveer gelijk bleef. De daling bij de politie is met name toe te schrijven aan een daling in de politie-eenheden Amsterdam, Midden-Nederland en Oost-Nederland. Daarbij registreerde de politie vooral minder incidenten die zich afspeelden op de openbare weg. In precieze aantallen uitgedrukt zien we het volgende beeld in 2017:

  • De politie registreerde 3.499 discriminatie-incidenten, 20% minder dan in 2016.
  • Daarnaast registreerde de politie 1.506 discriminatie-incidenten gericht tegen een werknemer met een publieke taak (vooral politieagenten). Dit aantal is ongeveer gelijk aan 2016. In de rest van deze samenvatting gaan we alleen in op de algemene registraties, exclusief de registraties van de incidenten tegen werknemers met een publieke taak.
  • Bij de ADV’s kwamen landelijk 4.691 meldingen binnen, een vergelijkbaar aantal als in 2016 (1% minder).
  • Bij MiND kwamen 1.367 meldingen binnen: dit is 6% minder dan een jaar eerder bij MiND en het toenmalige meldpunt voor discriminatie op het internet MDI. Omdat deze twee organisaties in 2016 meldingen nog los van elkaar registreerden, was overlap toen niet uit te sluiten.
  • Het College ontving 416 verzoeken om een oordeel, 10% minder dan in 2016.
  • Er is geen verklaring voor handen voor de daling van het aantal politieregistraties. Gebeurtenissen in het afgelopen jaar geven niet de indruk dat er sprake is van minder discriminatie.