Toolkit onnodige sekseregistratie

Toolkit onnodige sekseregistratie

De toolkit bestaat uit een interactief afwegingskader en per sector een handreiking: nationale overheid, gemeenten en bedrijven. In de handreiking vind je de redenen om sekseregistratie te verminderen, in welke gevallen het wel relevant of zelfs verplicht is, alternatieven en good practices. Het afwegingskader helpt je door middel van concrete vragen om sekseregistratie binnen je organisatie in kaart te brengen en aan te pakken. De Toolkit wordt binnenkort gepubliceerd. Meer informatie is te vinden op de website van Atria.