Evaluatie Fancoachproject

Evaluatie Fancoachproject

Uit het onderzoek blijkt dat het effect van het programma het grootst is op individueel niveau en op het aspect van bewustwording. Supporters van de betreffende clubs doorlopen een intensief dagprogramma waarin zij kennis over hun club, hun stad, de oorlog en antisemitisme krijgen aangereikt en kennis maken met Joodse supporters van hun club. Dit blijkt een effectieve formule: de werkzame elementen die bijdragen aan de effectiviteit van het programma zijn de centrale rol van persoonlijke verhalen en ontmoeting met Joodse supporters; de inbedding in de clubomgeving en de rol van de fancoach; de open houding en ruimte voor het perspectief van de deelnemers in het programma; en de aansluiting bij permanente clubstructuren voor de opvolging van deelname.

Zowel deelnemers als uitvoerders zijn positief over de motivatie van deelnemers na afloop van een programmadag om niet meer mee te doen met kwetsende spreekkoren. Diverse deelnemers van het programma geven aan dat zij naar aanleiding van het programma hun vrienden willen aanspreken op het kwetsende taalgebruik. Opvallend genoeg zijn de deelnemers zelf positiever over hun mogelijkheden om andere supporters aan te spreken op kwetsend taalgebruik dan de uitvoerders.

De geïnterviewde deelnemers hebben sinds hun deelname aan het programma niet meer meegedaan aan antisemitische spreekkoren, wat volgens hen zelf komt door de bewustwording die door het programma tot stand is gekomen. Ook achten de deelnemers zichzelf in staat om anderen aan te spreken om hun gedrag, maar verwachten zij niet veel effect van hun acties. De belangrijksten opbrengsten van het programma zijn het contact met joodse supporters, inzicht in andere perspectieven en het beter begrijpen van het kwetsende karakter van spreekkoren.

Het onderzoek heeft een aantal algemene lessen naar voren gebracht die het Fancoachproject kunnen versterken. Zo kan er verder nagedacht worden over het opschalen van het effect van individueel niveau naar collectief niveau, bijvoorbeeld door inbedding in bestaande clubstructuren. Ook is een focus op specifiek taalgebruik belangrijk bij interventies die zich richten op het voorkomen van kwetsend taalgebruik. De Anne Frank Stichting speelt een positieve rol op afstand, waarbij de betrokken organisaties hun eigen kleur aan het programma kunnen geven.

Meer informatie over het project en een eerdere evaluatie vind je op de site van de Anne Frank Stichting.