Beoordelingscommissie Zedelijk Gedrag Gemeentepersoneel

Beoordelingscommissie Zedelijk Gedrag Gemeentepersoneel

Het onderzoek is in oktober 2019 afgerond. Publicatie wordt verwacht in 2020.