Evaluatie kansrijke koppeling vergunninghouders

Evaluatie kansrijke koppeling vergunninghouders

Uit het onderzoek blijkt dat de huidige praktijk van de kansrijke koppeling gekenmerkt is door grote verschillen in proces, kwaliteit en opbrengsten. Op sommige plekken en in sommige gevallen werkt de uitvoering precies volgens het boekje. In andere gevallen wijkt de uitvoering sterk af van wat we zouden verwachten. Dit komt terug in alle verschillende stappen van het proces van de kansrijke koppeling. De verschillende stappen van de kansrijke koppeling zijn:

  • Het screeningsgesprek, gevoerd door de programmabegeleider;
  • Het regioadvies, opgesteld door de programmabegeleider op basis van het screeningsgesprek;
  • De koppeling met een gemeente, gemaakt door de regievoerder;
  • Het traject na de koppeling, in samenwerking tussen azc en gemeente.

Het onderzoek bestond uit observaties en interviews met professionals en vergunninghouders bij 12 asielzoekerscentra, 3 procesopvanglocaties en één centrale opvanglocatie, interviews met beleidscoördinatoren op landelijk niveau, regievoerders van het COA, regiocoördinatoren van Divosa en met beleidsmedewerkers van gemeenten.

Hetrapport beschrijft de bevindingen van onderzoek naar de kansrijke koppeling binnen screening en matching. Het doel van het onderzoek was het in kaart brengen van de huidige praktijk en uitvoering van de verschillende onderdelen van de kansrijke koppeling, in de vorm van een brede kwaliteitstoets van deze uitvoering.