Discriminatiecijfers in 2018

Discriminatiecijfers in 2018

Uit het onderzoek blijkt dat de registratiegegevens over 2018 het volgende beeld laten zien:

  • In 2018 kwamen in totaal 4.320 discriminatiemeldingen binnen bij de ADV’s. Bij de politie staat het beeld over dat jaar landelijk op 3.299 discriminatie-incidenten. MiND ontving 583 meldingen over discriminerende uitingen op internet. Het College kreeg 510 verzoeken om een oordeel in 2018 en via de Front Office werden 3.168 vragen en meldingen over gelijke behandeling ingediend.
  • Discriminatie op grond van herkomst was de afgelopen jaren de grootste categorie bij de politie en de ADV’s. Ook in 2018 was dit het geval.
  • Bij de politie betrof een kwart van de geregistreerde discriminatiegronden seksuele gerichtheid (847 registraties). Bij de ADV’s kwamen deze twee discriminatiegronden verhoudingsgewijs minder vaak voor dan bij de politie. ADV’s ontvingen daarentegen relatief veel meldingen over discriminatie op grond van handicap
  • Meer dan de helft van de in 2018 door de politie geregistreerde discriminatie-incidenten (1.767) betrof een uitlating. Bij de ADV-meldingen ging het de laatste jaren steeds in meerderheid om omstreden behandeling. Net als in 2017 speelde 28 procent van de bij ADV’s gemelde ervaringen zich in 2018 af op de arbeidsmarkt. Het betrof 1.196 meldingen.

Het is inherent aan registratiegegevens dat deze slechts een deel van het hele fenomeen belichten. Veel incidenten worden niet herkend als discriminatie of worden niet gemeld bij een van de genoemde instanties. De gegevens geven wel een indicatie van domeinen waarop discriminatie voorkomt, wie er mee te maken hebben en welk type incidenten regelmatig voorkomen. De patronen in de registraties en meldingen over de jaren zijn over het algemeen stabiel. Dit betekent dat het soort incidenten waarmee mensen naar een officiële instantie stappen voor een groot deel hetzelfde blijft.

Het rapport is in april 2019 naar de Tweede Kamer gestuurd, samen met de rapportage ‘Cijfers in Beeld’ van het Openbaar Ministerie.