Evaluatie Speaking Minds

Evaluatie Speaking Minds

Uit het onderzoek blijkt allereerst dat de operationele doelen van Speaking Minds werden behaald: in 12 trajecten met gemeenten hebben in totaal 231 jongeren bijgedragen aan gemeentelijk armoedebeleid. Betrokken beleidsmedewerkers van gemeenten vonden hun deelname vrijwel allemaal zeer waardevol. Daarbij gaven ze aan dat de inzichten van jongeren hen hielpen bij het verder uitwerken van staand beleid, bijvoorbeeld op het punt van communicatie: via welke kanalen bereik je de doelgroep het beste, en welke boodschap breng je dan? Beleidsmedewerkers benoemden ook minder concrete opbrengsten, zoals dat ze inzicht hadden gekregen in hoe de doelgroep van hun beleid denkt. Velen gaven aan ook maanden later nog regelmatig aan de jongeren en hun situaties te denken.

Ook de jongeren waren tevreden over hun deelname. Ze gaven aan meer te hebben geleerd over hoe de gemeente werkt. Veel jongeren begonnen het traject met een argwanende houding richting de overheid; in de meeste trajecten veranderde deze houding naar eigen zeggen toen ze merkten dat de betrokken beleidsmedewerkers ook écht betrokken waren en de mening van jongeren waardeerden. Het terugkoppelmoment, waarbij beleidsmedewerkers enige maanden tijd na afronding van het traject kwamen vertellen wat ze met de adviezen hadden gedaan, speelde hierin een belangrijke rol.

Drie elementen maken Speaking Minds succesvol. Ten eerste de betrokken trainers: alle respondenten waren zeer positief over hun enthousiasme, deskundigheid en betrouwbaarheid. Ten tweede de methodiek: die is goed doordacht, op papier gezet en bijgeschaafd op basis van ervaringen. Deze maakt dat de trainers houvast hebben en bij aanvang duidelijkheid kunnen geven over het traject. Deelnemers waarderen die duidelijkheid. Ten derde de visie op jongerenparticipatie: de uitvoerders nemen de jongeren serieus en hebben hun project vormgegeven op basis van inzichten uit literatuur. Uitgangspunten als vrijwilligheid en gelijkwaardigheid krijgen in die visie een plek.

Er kunnen ook nog dingen beter. Zo kan de workshop over kinderrechten, die als onderdeel van het traject wordt gegeven aan gemeentemedewerkers, beter worden ingebed in het programma. Ook kan de vrijwilligheid van deelname van jongeren nog meer worden benadrukt en kunnen jongeren voorafgaand aan het traject beter worden geïnformeerd over wat ze te wachten staat.

Voor actuele informatie over Speaking Minds kunt u de website van Speaking Minds bezoeken.