Evaluatie structuur uitvoering werk en inkomen (SUWI) en beleidsdoorlichting art 11 SZW

Evaluatie structuur uitvoering werk en inkomen (SUWI) en beleidsdoorlichting art 11 SZW

Het onderzoek wordt eind 2020 afgerond en zal in de eerste helft van 2021 openbaar worden gemaakt.