Evaluatie structuur uitvoering werk en inkomen (SUWI)

Evaluatie structuur uitvoering werk en inkomen (SUWI)

Het onderzoek wordt eind 2020 afgerond en zal medio 2021 openbaar worden gemaakt.